top of page

מלצ'ט 20 הינו בנין לשימור דרגה ג' בסגנון הבאוהאוס.

אחד הפרויקטים הראשונים שבוצעו במסגרת תב"ע לב העיר שנועדה להביא לחידוש מבנים בלב העיר תל אביב, תוך הרחבתם ושמירה על סגנונם וערכם ההיסטורי.


"סטודיו גד" בבעלות גד הלפרין שימש כאדריכל הפרויקט.


הבנין המקורי כלל 6 דירות ב 3 קומות. במסגרת הפרויקט הורחבו הדירות הקיימות, חודשו החזיתות ונוספו 2.5 קומות בחלוקה ל 8 יח"ד חדשות. הבנין שימש למגורים במהלך כל תקופת הבניה.

מאוכלס

מלצ'ט 22

תל אביב

My Channel

My Channel

Watch Now

תל אביב

פאירברג 17

מאוכלס

לבנין פאירברג 17 נבחרו האדריכלים גידי בר אוריין כאדריכל חוץ, ואלכס מייטליס כאדריכל פנים.

ביצוע הפרויקט כלל הרחבת הבניין הקיים ותוספת של 2.5 קומות. בסה"כ הוגדלה כמות יחידות הדיור בבנין מ-6 ל-18.

צור קשר:

החברה: אס.או.קיי יזמות (1995) בע"מ

טל: 052-2759611

פקס: 077-5558584

מייל: office@dhz26.com

Thanks! Message sent.

bottom of page